Cantates in coronatijd

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk een cantate van J.S. Bach. Vanwege de Corona-maatregelen worden de cantates de komende tijd in kleinere setting georganiseerd dan gebruikelijk. Dirigent Jos Vermunt leidt het Residentie Bachorkest, de solisten en enkele zangers van het Residentie Bachkoor  en het Residentie Kamerkoor in solocantates van J.S. Bach. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. Enkele weken voor elke cantatedienst zullen we op de site meer informatie plaatsen welke cantate zal klinken. Jos Vermunt heeft voor veel cantates een mooie toelichting geschreven.

U kunt de dienst ook rechtstreeks of na afloop volgen via het YouTube-kanaal van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio).

  • Aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl.
  • Aanvang van de cantatedienst: 10.30 uur
  • Vermeld u alstublieft duidelijk “aanmelding voor dd/mm/2020 ”, met de datum van de zondag waarom het gaat.
  • Noteert u daarbij a.u.b. de namen van degenen die aanwezig zullen zijn.
  • Mochten er kinderen/jongeren komen, wilt u dan ook hun leeftijd noteren zodat de leiding kinderdienst en crèchemedewerkers er rekening mee kunnen houden?
  • Mocht mail niet mogelijk zijn, dan kunt u Woensdag tussen 10 en 12 uur bellen naar het Kerkelijk Bureau (070– 3461576).

Voor verdere informatie, zie de website van de Kloosterkerk.

Cantates