ANBI-gegevens Residentie Bach Ensembles

Sinds 1 januari 1999 hebben het Residentie Bachkoor, het Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk zich verenigd in de (maatschap) Residentie Bach Ensembles. De Residentie Bach Ensembles programmeren naast de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk (Den Haag) verschillende andere concerten waarbij koormuziek centraal staat. Het repertoire van de ensembles beperkt zich niet tot J.S. Bach, maar omvat vele werken uit andere stijlperioden.

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk beschikt al enige jaren over de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beide koren en het orkest hebben deze status verworven per 1 januari 2016. Daarnaast beschikt ook de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles sinds 1 januari 2016 over de culturele ANBI-status. Op de onderliggende pagina's van de verschillende verenigingen en stichtingen kunt u informatie vinden, zoals ANBI-statushouders wettelijk verplicht zijn te publiceren: