ANBI Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles

De Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles is per 1 januari 2016 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens:

Naam: Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles

RSIN: 811458246

Contactgegevens

Secretaris: Barnsteenhorst 386, 2592 ES Den Haag
Postadres: Barnsteenhorst 386, 2592 ES Den Haag

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles (SV-RBE) heeft tot doel het (financieel) ondersteunen van het Residentie Bachkoor (RBK), het Residentie Kamerkoor (RKK), het Residentie Bachorkest (RBO) en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk (SCK), alle gevestigd in Den Haag. Deze doelstelling wordt gerealiseerd via het werven van donateurs ("Vrienden") en het ter beschikking stellen aan het RBK, het RKK, het RBO en SCK van financiële bijdragen uit de door de donateurs ingebrachte inkomsten. Incidenteel ontvangt de SV-RBE extra inkomsten, bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Bij de financiële ondersteuning staan de muzikale prestaties van de koren en het orkest voorop.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de periode 2017-2021 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Op de organisatiepagina van deze website vindt u het overzicht van de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles.

Beloningsbeleid

Conform het bepaalde in art. 4.5 van de statuten van de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles ontvangen bestuurders voor de door hen in die hoedanigheid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.

Activiteiten

Het overzicht van de komende cantatediensten en concerten van de door de Stichting Vrienden ondersteunde Residentie Bach Ensembles vindt u hier en hier. Het overzicht van reeds gerealiseerde cantatediensten en concerten vindt u hier en hier.
Het jaarverslag van de Residentie Bach Ensembles met de gerealiseerde activiteiten over de periode 2013-2014 vindt u hier (15 Mb). Het verslag over de periode 2015-2016 vindt u hier. Het verslag over de periode 2017-2018 vindt u hier.

Financiële verantwoording

  • 2019 - de jaarrekening vindt u hier
  • 2018 - de jaarrekening vindt u hier.
  • 2017 - de jaarrekening, de balans en een korte toelichting vindt u hier.
  • 2016 - de jaarrekening en de balans vindt u hier.
  • 2015 - de jaarrekening vindt u hier.

Steun ons met uw gift

Koestert u mooie herinneringen aan de concerten in de Grote Kerk of de cantatediensten in de Kloosterkerk? Komt u al jaren als concertbezoeker en geniet u van klassieke vocale muziek? Beloon dan de koren en het orkest van de Residentie Bach Ensembles met een daverend applaus: uw gift aan ons!

U kunt een periodieke gift doen aan de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles. De Stichting heeft de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). De Geefwet maakt uw schenking aan SV-RBE nog aantrekkelijker: u kunt uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.

In de brochure van SV-RBE die wij over dit onderwerp gepubliceerd hebben, kunt u meer lezen over de mogelijkheden ons te steunen met uw (toe)gift.

U kunt het door ons opgestelde formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles. 

Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Onze gegevens hebben we alvast ingevuld. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.